صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
مرکزی تهران- میدان آرژانتین- خیابان الوند- پلاک ۱۹- طبقه چهارم مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان ۴۷۱۸۰۴۰۰