صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ بیانیه سیاست سرمایه گذاری دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ بیانیه سیاست سرمایه گذاری دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ بیانیه سیاست سرمایه گذاری دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۶ دانلود