صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۱۱/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۱,۳۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۶۸,۶۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۸۵۴,۱۰۲,۱۹۲,۲۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۲۱۰,۱۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۱۱۳,۰۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۱۱۳,۰۵۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۱۱/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۱۴,۲۱۰,۱۴۹ ۱۴,۱۱۳,۰۵۲ ۱۴,۱۱۳,۰۵۲ ۰ ۲۴ ۴۵۲,۴۴۱ ۲,۷۲۱ ۳۲۱,۰۶۶ ۱۳۱,۳۷۵ ۱,۸۵۴,۱۰۲,۱۹۲,۲۶۴
  ۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۱۴,۴۳۳,۴۹۱ ۱۴,۳۳۶,۸۳۲ ۱۴,۳۳۶,۸۳۲ ۰ ۰ ۴۵۲,۴۱۷ ۰ ۳۱۸,۳۴۵ ۱۳۴,۰۷۲ ۱,۹۲۲,۱۶۷,۷۸۱,۶۵۰
  ۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۱۴,۵۰۲,۱۸۲ ۱۴,۴۰۲,۵۱۳ ۱۴,۴۰۲,۵۱۳ ۰ ۰ ۴۵۲,۴۱۷ ۰ ۳۱۸,۳۴۵ ۱۳۴,۰۷۲ ۱,۹۳۰,۹۷۳,۷۶۸,۹۲۷
  ۴ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۱۴,۵۰۲,۷۸۹ ۱۴,۴۰۳,۱۱۹ ۱۴,۴۰۳,۱۱۹ ۰ ۰ ۴۵۲,۴۱۷ ۱,۳۷۷ ۳۱۸,۳۴۵ ۱۳۴,۰۷۲ ۱,۹۳۱,۰۵۵,۰۳۲,۰۰۸
  ۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۱۴,۵۰۲,۳۵۵ ۱۴,۴۰۳,۶۹۹ ۱۴,۴۰۳,۶۹۹ ۰ ۰ ۴۵۲,۴۱۷ ۱۴۲ ۳۱۶,۹۶۸ ۱۳۵,۴۴۹ ۱,۹۵۰,۹۶۶,۶۰۴,۱۵۲
  ۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴,۴۷۸,۶۷۴ ۱۴,۳۸۱,۲۶۰ ۱۴,۳۸۱,۲۶۰ ۰ ۴ ۴۵۲,۴۱۷ ۱,۹۲۳ ۳۱۶,۸۲۶ ۱۳۵,۵۹۱ ۱,۹۴۹,۹۶۹,۴۸۶,۶۵۸
  ۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱۴,۹۳۳,۲۳۱ ۱۴,۸۳۱,۶۳۵ ۱۴,۸۳۱,۶۳۵ ۰ ۹ ۴۵۲,۴۱۳ ۶۸۶ ۳۱۴,۹۰۳ ۱۳۷,۵۱۰ ۲,۰۳۹,۴۹۸,۱۷۸,۷۱۵
  ۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱۵,۰۶۱,۱۳۴ ۱۴,۹۵۷,۸۲۷ ۱۴,۹۵۷,۸۲۷ ۰ ۳ ۴۵۲,۴۰۴ ۷ ۳۱۴,۲۱۷ ۱۳۸,۱۸۷ ۲,۰۶۶,۹۷۷,۱۸۲,۴۶۸
  ۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۵,۲۴۶,۹۱۴ ۱۵,۱۴۱,۹۱۴ ۱۵,۱۴۱,۹۱۴ ۰ ۰ ۴۵۲,۴۰۱ ۰ ۳۱۴,۲۱۰ ۱۳۸,۱۹۱ ۲,۰۹۲,۴۷۶,۲۵۲,۶۶۱
  ۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۱۵,۳۷۲,۹۵۵ ۱۵,۲۶۷,۰۹۵ ۱۵,۲۶۷,۰۹۵ ۰ ۰ ۴۵۲,۴۰۱ ۰ ۳۱۴,۲۱۰ ۱۳۸,۱۹۱ ۲,۱۰۹,۷۷۵,۰۵۷,۷۷۳
  ۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۱۵,۳۷۳,۵۹۹ ۱۵,۲۶۷,۷۳۹ ۱۵,۲۶۷,۷۳۹ ۰ ۰ ۴۵۲,۴۰۱ ۱,۵۰۴ ۳۱۴,۲۱۰ ۱۳۸,۱۹۱ ۲,۱۰۹,۸۶۴,۰۹۴,۴۰۲
  ۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۱۵,۳۷۳,۰۹۲ ۱۵,۲۶۸,۳۷۱ ۱۵,۲۶۸,۳۷۱ ۰ ۱۴ ۴۵۲,۴۰۱ ۱,۷۶۳ ۳۱۲,۷۰۶ ۱۳۹,۶۹۵ ۲,۱۳۲,۹۱۵,۱۴۸,۷۸۳
  ۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱۵,۴۶۰,۹۵۳ ۱۵,۳۵۵,۵۲۷ ۱۵,۳۵۵,۵۲۷ ۰ ۰ ۴۵۲,۳۸۷ ۶۴ ۳۱۰,۹۴۳ ۱۴۱,۴۴۴ ۲,۱۷۱,۹۴۷,۱۰۷,۸۳۶
  ۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۵,۴۵۶,۷۹۷ ۱۵,۳۵۰,۶۵۰ ۱۵,۳۵۰,۶۵۰ ۰ ۹ ۴۵۲,۳۸۷ ۷۶۰ ۳۱۰,۸۷۹ ۱۴۱,۵۰۸ ۲,۱۷۲,۲۳۹,۷۵۹,۶۹۱
  ۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱۵,۶۱۲,۵۸۰ ۱۵,۵۰۶,۰۰۱ ۱۵,۵۰۶,۰۰۱ ۰ ۲ ۴۵۲,۳۷۸ ۲۴۳ ۳۱۰,۱۱۹ ۱۴۲,۲۵۹ ۲,۲۰۵,۸۶۸,۱۴۶,۵۱۰
  ۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۱۵,۹۳۸,۷۷۵ ۱۵,۸۳۰,۰۴۳ ۱۵,۸۳۰,۰۴۳ ۰ ۰ ۴۵۲,۳۷۶ ۰ ۳۰۹,۸۷۶ ۱۴۲,۵۰۰ ۲,۲۵۵,۷۸۱,۰۵۷,۲۱۷
  ۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۱۵,۹۴۰,۶۵۵ ۱۵,۸۳۲,۰۸۴ ۱۵,۸۳۲,۰۸۴ ۰ ۰ ۴۵۲,۳۷۶ ۰ ۳۰۹,۸۷۶ ۱۴۲,۵۰۰ ۲,۲۵۶,۰۷۲,۰۲۲,۳۰۳
  ۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۱۵,۹۴۱,۲۹۷ ۱۵,۸۳۲,۷۲۶ ۱۵,۸۳۲,۷۲۶ ۰ ۱۱ ۴۵۲,۳۷۶ ۳۲ ۳۰۹,۸۷۶ ۱۴۲,۵۰۰ ۲,۲۵۶,۱۶۳,۴۸۸,۰۴۶
  ۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۱۵,۹۴۱,۹۱۵ ۱۵,۸۳۳,۳۶۰ ۱۵,۸۳۳,۳۶۰ ۰ ۴ ۴۵۲,۳۶۵ ۶۲ ۳۰۹,۸۴۴ ۱۴۲,۵۲۱ ۲,۲۵۶,۵۸۶,۲۸۴,۴۵۱
  ۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۱۵,۹۵۷,۴۹۷ ۱۵,۸۴۹,۰۴۸ ۱۵,۸۴۹,۰۴۸ ۰ ۰ ۴۵۲,۳۶۱ ۲۳ ۳۰۹,۷۸۲ ۱۴۲,۵۷۹ ۲,۲۵۹,۷۴۱,۳۹۵,۸۸۰
  مشاهده همه