صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۳/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۶,۷۹۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۶۳,۲۰۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۸۲۰,۶۲۹,۲۹۰,۹۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۴۰۰,۵۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۳۰۹,۲۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۳۰۹,۲۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۳/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۳,۴۰۰,۵۲۷ ۱۳,۳۰۹,۲۷۷ ۱۳,۳۰۹,۲۷۷ ۰ ۱ ۴۰۸,۰۹۳ ۵۹۵ ۲۷۱,۲۹۹ ۱۳۶,۷۹۴ ۱,۸۲۰,۶۲۹,۲۹۰,۹۲۱
  ۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱۳,۴۲۰,۳۷۶ ۱۳,۳۲۸,۹۴۸ ۱۳,۳۲۸,۹۴۸ ۰ ۰ ۴۰۸,۰۹۲ ۰ ۲۷۰,۷۰۴ ۱۳۷,۳۸۸ ۱,۸۳۱,۲۳۷,۵۰۶,۷۴۳
  ۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۱۳,۲۷۷,۰۰۳ ۱۳,۱۸۵,۹۵۲ ۱۳,۱۸۵,۹۵۲ ۰ ۰ ۴۰۸,۰۹۲ ۰ ۲۷۰,۷۰۴ ۱۳۷,۳۸۸ ۱,۸۱۱,۵۹۱,۵۱۹,۷۸۵
  ۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۳,۲۷۷,۶۰۱ ۱۳,۱۸۶,۵۴۹ ۱۳,۱۸۶,۵۴۹ ۰ ۲۲ ۴۰۸,۰۹۲ ۲,۱۶۰ ۲۷۰,۷۰۴ ۱۳۷,۳۸۸ ۱,۸۱۱,۶۷۳,۵۸۳,۸۷۶
  ۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱۳,۲۷۶,۷۸۹ ۱۳,۱۸۷,۱۳۲ ۱۳,۱۸۷,۱۳۲ ۰ ۳۰ ۴۰۸,۰۷۰ ۹۷ ۲۶۸,۵۴۴ ۱۳۹,۵۲۶ ۱,۸۳۹,۹۴۷,۷۹۸,۶۶۸
  ۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۳,۳۰۶,۰۸۷ ۱۳,۲۱۵,۹۳۴ ۱۳,۲۱۵,۹۳۴ ۰ ۱۸ ۴۰۸,۰۴۰ ۱,۲۷۸ ۲۶۸,۴۴۷ ۱۳۹,۵۹۳ ۱,۸۴۴,۸۵۱,۹۳۹,۹۲۹
  ۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۱۳,۲۹۰,۲۶۹ ۱۳,۲۰۰,۶۷۴ ۱۳,۲۰۰,۶۷۴ ۰ ۱۰ ۴۰۸,۰۲۲ ۷۵ ۲۶۷,۱۶۹ ۱۴۰,۸۵۳ ۱,۸۵۹,۳۵۴,۴۷۵,۷۳۳
  ۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۱۳,۱۹۱,۴۵۶ ۱۳,۱۰۱,۵۹۷ ۱۳,۱۰۱,۵۹۷ ۰ ۴۵۰ ۴۰۸,۰۱۲ ۳۶۹ ۲۶۷,۰۹۴ ۱۴۰,۹۱۸ ۱,۸۴۶,۲۵۰,۸۰۳,۴۷۷
  ۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱۳,۲۲۱,۱۸۹ ۱۳,۱۳۰,۸۱۹ ۱۳,۱۳۰,۸۱۹ ۰ ۰ ۴۰۷,۵۶۲ ۰ ۲۶۶,۷۲۵ ۱۴۰,۸۳۷ ۱,۸۴۹,۳۰۵,۱۴۵,۳۱۴
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۱۳,۳۷۱,۸۴۳ ۱۳,۲۸۰,۸۹۸ ۱۳,۲۸۰,۸۹۸ ۰ ۰ ۴۰۷,۵۶۲ ۰ ۲۶۶,۷۲۵ ۱۴۰,۸۳۷ ۱,۸۷۰,۴۴۱,۷۶۴,۱۳۷
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱۳,۳۷۲,۴۴۴ ۱۳,۲۸۱,۴۹۸ ۱۳,۲۸۱,۴۹۸ ۰ ۵ ۴۰۷,۵۶۲ ۲۲ ۲۶۶,۷۲۵ ۱۴۰,۸۳۷ ۱,۸۷۰,۵۲۶,۳۶۶,۶۷۸
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۱۳,۳۷۳,۰۲۸ ۱۳,۲۸۲,۰۹۳ ۱۳,۲۸۲,۰۹۳ ۰ ۲۲ ۴۰۷,۵۵۷ ۵۷ ۲۶۶,۷۰۳ ۱۴۰,۸۵۴ ۱,۸۷۰,۸۳۵,۹۴۷,۴۹۸
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۱۳,۵۴۱,۵۰۹ ۱۳,۴۴۹,۳۱۱ ۱۳,۴۴۹,۳۱۱ ۰ ۲ ۴۰۷,۵۳۵ ۷ ۲۶۶,۶۴۶ ۱۴۰,۸۸۹ ۱,۸۹۴,۸۶۰,۰۱۳,۹۶۲
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۱۳,۳۷۲,۲۸۵ ۱۳,۲۸۱,۲۵۸ ۱۳,۲۸۱,۲۵۸ ۰ ۰ ۴۰۷,۵۳۳ ۰ ۲۶۶,۶۳۹ ۱۴۰,۸۹۴ ۱,۸۷۱,۲۴۹,۵۱۵,۷۷۱
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۱۳,۱۱۹,۰۱۷ ۱۳,۰۲۹,۷۳۷ ۱۳,۰۲۹,۷۳۷ ۰ ۰ ۴۰۷,۵۳۳ ۰ ۲۶۶,۶۳۹ ۱۴۰,۸۹۴ ۱,۸۳۵,۸۱۱,۷۹۱,۱۴۲
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۱۳,۱۱۹,۶۱۹ ۱۳,۰۳۰,۳۳۹ ۱۳,۰۳۰,۳۳۹ ۰ ۰ ۴۰۷,۵۳۳ ۰ ۲۶۶,۶۳۹ ۱۴۰,۸۹۴ ۱,۸۳۵,۸۹۶,۶۱۳,۴۳۷
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۱۳,۱۲۰,۲۲۱ ۱۳,۰۳۰,۹۴۱ ۱۳,۰۳۰,۹۴۱ ۰ ۰ ۴۰۷,۵۳۳ ۰ ۲۶۶,۶۳۹ ۱۴۰,۸۹۴ ۱,۸۳۵,۹۸۱,۴۶۲,۷۴۶
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۱۳,۱۲۰,۸۲۳ ۱۳,۰۳۱,۵۴۴ ۱۳,۰۳۱,۵۴۴ ۰ ۳ ۴۰۷,۵۳۳ ۲۳۵ ۲۶۶,۶۳۹ ۱۴۰,۸۹۴ ۱,۸۳۶,۰۶۶,۳۳۲,۶۰۱
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱۳,۱۲۱,۲۷۷ ۱۳,۰۳۲,۱۴۴ ۱۳,۰۳۲,۱۴۴ ۰ ۰ ۴۰۷,۵۳۰ ۱۸ ۲۶۶,۴۰۴ ۱۴۱,۱۲۶ ۱,۸۳۹,۱۷۴,۴۱۹,۹۶۴
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱۳,۰۰۷,۵۵۶ ۱۲,۹۱۹,۳۰۳ ۱۲,۹۱۹,۳۰۳ ۰ ۵۴ ۴۰۷,۵۳۰ ۵۷ ۲۶۶,۳۸۶ ۱۴۱,۱۴۴ ۱,۸۲۳,۴۸۲,۱۴۲,۸۳۸
  مشاهده همه