صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
مدیر سرمایه‌گذاری

مدیران سرمایه گذاری صندوق

نام  نام خانوادگی نام پدر کدملی   محل صور تاریخ تولد تابعیت
  سهند  جلال سهندی     محمد 2063095612       بابل 1362/01/10       ایرانی
              
    دانش   قراگوزلو     محمود 0324011385       کرج 1367/10/21  ایرانی

 

برای دریافت رزومه مدیر سرمایه گذاری صندوق بر روی لینک زیر کلیک نمایید.