صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری صندوق سرمايه گذاري سرمايه دنيا به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

رديف عنوان هزينهها شرح نحوه محاسبه هزينه
1 هزينه هاي تاسيس2 معادل شش درهزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 300 میلیون ریال با ارائۀ مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق.
2 هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 5 میلیون ریال براي برگزاري مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق.
3 کارمزد مدير سالانه 2 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند 3-2-2 امید نامه نمونه مربوطه، و 2 درصد از  سود ناشی از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها
4 کارمزد متولي سالانه 0.25درصد از متوسط روزانۀ ارزش خالص داراییهاي صندوق که حداقل 120 و حداکثر 160 میلیون  ریال

   
5 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت یکصد (100) ميليون ريال به ازاي هر سال مالي
6 حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق معادل 0.3 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
7 حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباري باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
8 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها :

هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع؛

1-      312،500،000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛

2-      6،250 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛

3-      1000 ریال بابت هر صدور یا ابطال؛

4-      ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها:

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال

از صفر تا 30،000

از 30،000 تا 50،000

بالای 50،000

ضریب

0/00005

0/00003

0/000001

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدير
کارمزد ابطال

      5% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال  15 روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

      4% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 45 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

      3% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 45 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

     تذكر: ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري به ترتيب تاريخ از اولين واحدهاي سرمايه‌گذاري صادره صورت مي‌پذيرد ( روش اولين صادره از اولين وارده)

صندوق